Hlavným cieľom VPN ZSM je posilňovanie medziľudských vzťahov, kultúry, jazyka a identity príslušníkov slovenskej národnosti v Maďarsku.
Hlavným cieľom VPN ZSM je posilňovanie medziľudských vzťahov, kultúry, jazyka a identity príslušníkov slovenskej národnosti v Maďarsku.
Welcome in Vláda SR každoročne poskytuje finančnú podporu pre VPN ZSM vo výške takmer stotisíc eur prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Welcome in Vláda SR každoročne poskytuje finančnú podporu pre VPN ZSM vo výške takmer stotisíc eur prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Program VPN ZSM Poznaj svoje korene - Škola v prírode predstavuje jedinečnú možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku priamo na Slovensku.
Program VPN ZSM Poznaj svoje korene - Škola v prírode predstavuje jedinečnú možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku priamo na Slovensku.
O udelení podpory na rôzne aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku rozhoduje Kuratórium VPN ZSM.
O udelení podpory na rôzne aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku rozhoduje Kuratórium VPN ZSM.