http://www.oslovma.hu/Archiv/VpnVyzUc.pdf / http://www.oslovma.hu/Archiv/VpnVyPob.pdf

Výzva VPN ZSM učiteľom slovenčiny škôl,
ktoré sa v tomto roku mali zúčastniť Školy v prírode

Žiadosť o mimoriadnu podporu

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,
Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na svojom zasadnutí 30. júna 2020 rozhodlo o udelení podpôr na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. Členovia Správnej rady VPN ZSM vyčlenili na štyri turnusy tohtoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 44 000 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už pätnásty ročník Školy v prírode sa mal uskutočniť v intervale od 30. augusta do 27. septembra 2020 v Hoteli Lomnistá v lokalite Jasenie (20 km od Brezna).
Mimoriadna situácia v oboch našich krajinách - poznačená nevídanými a nepredstaviteľnými následkami pandémie COVID-19 - spôsobila, že pätnásty ročník našej tradičnej Školy v prírode sa nijako (ani náhradnými riešeniami, ani na území Maďarska) nemohol uskutočniť. Prerušenie vyučovania, zavedenie režimu domáceho štúdia a zákaz účasti v táboroch /najmä v zahraničí/ museli zažiť aj žiaci, ktorí sa chystali do našej Školy v prírode.
Kurátori VPN ZSM spolu s vedením Zväzu Slovákov v Maďarsku v uplynulých týždňoch zhodnotili túto situáciu a - v súlade s vedením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí - navrhujú tzv. náhradné riešenie. Ide o zmenu pôvodného účelu použitia 44 000 € odhlasovaných Správnou radou VPN ZSM na Školu v prírode, samozrejme, v plnom súlade s duchom a písmom slovensko-maďarskej medzištátnej dohody o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry.
Finančnú pomoc zo spomínaného rámca poskytneme v prvom rade žiakom a učiteľom tých škôl, ktoré sa v tomto roku mali zúčastniť našej Školy v prírode, a to prostredníctvom školských nadácií a iných občianskych združení (teda nie napríklad prostredníctvom tzv. KLIK - Štátneho správcu základných škôl) s prvoradým cieľom skvalitnenia slovenskej výučby a zabezpečenia technického vybavenia pre zvládnutie situácie sťaženého vzdelávania, resp. režimu domáceho štúdia: učebnice, učebné pomôcky, pracovné zošity, interaktívne tabule, premietačky (projektory), premietacie plátna, tablety, laptopy, printery, videofilmy, softvéry, knihy, slovníky, e-publikácie a podobne.
Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ, prosíme Vás, v zmysle uvedených cieľov v čo najkratšom čase napíšte svoju žiadosť o mimoriadnu podporu v mene vašej školskej nadácie, resp. v mene vašim slovenským pedagógom a žiakom blízkeho občianskeho združenia. Popis projektu (maximálne 1 strana) musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať aj plánovaný rozpočet. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť o podporu: 600 000 Ft. Žiadosť o podporu odporúčame zaslať
na osobitnom tlačive, ktoré si môžete stiahnuť na: http://www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm20.rtf. Žiadosť adresujte Kuratóriu VPN ZSM a zašlite ju najneskôr do 19. októbra 2020 na mailovú adresu nášho tajomníka: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Vašu žiadosť do konca októbra posúdi Správna rada VPN ZSM, potom s úspešnými uchádzačmi o mimoriadnu podporu urýchlene podpíšeme zmluvy, aby získané finančné podpory mohli byť úspešne použité ešte v tomto kalendárnom roku.
V Budapešti, 6. októbra 2020

S pozdravom:

Ruženka Egyedová Baráneková
predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku

Matej Šipický
predseda Správnej rady VPN ZSM

Imrich Fuhl
tajomník VPN ZSM


Výzva VPN ZSM vedúcim pobočiek,
miestnych organizácií Zväzu Slovákov v Maďarsku

Žiadosť o mimoriadnu podporu

Vážená pani vedúca pobočky, vážený pán vedúci pobočky,
Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na svojom zasadnutí 30. júna 2020 rozhodlo o udelení podpôr na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. Členovia Správnej rady VPN ZSM vyčlenili na štyri turnusy tohtoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 44 000 € a v rámci prípravy VPN ZSM vypísali súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už pätnásty ročník Školy v prírode sa mal uskutočniť v intervale od 30. augusta do 27. septembra 2020 v Hoteli Lomnistá v lokalite Jasenie (20 km od Brezna).
Mimoriadna situácia v oboch našich krajinách - poznačená nevídanými a nepredstaviteľnými následkami pandémie COVID-19 - spôsobila, že pätnásty ročník našej tradičnej Školy v prírode sa nijako (ani náhradnými riešeniami, ani na území Maďarska) nemohol uskutočniť. Prerušenie vyučovania, zavedenie režimu domáceho štúdia a zákaz účasti v táboroch /najmä v zahraničí/ museli zažiť aj žiaci, ktorí sa chystali do našej Školy v prírode.
Kurátori VPN ZSM spolu s vedením Zväzu Slovákov v Maďarsku v uplynulých týždňoch zhodnotili túto situáciu a - v súlade s vedením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí - navrhujú tzv. náhradné riešenie. Ide o zmenu pôvodného účelu použitia 44 000 € odhlasovaných Správnou radou VPN ZSM na Školu v prírode, samozrejme, v plnom súlade s duchom a písmom slovensko-maďarskej medzištátnej dohody o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry.
Finančnú pomoc zo spomínaného rámca poskytneme v prvom rade žiakom a učiteľom tých škôl, ktoré sa v tomto roku mali zúčastniť našej Školy v prírode, a to prostredníctvom školských nadácií a iných občianskych združení. Učiteľov slovenčiny škôl, ktoré sa v tomto roku mali zúčastniť Školy v prírode, sme o tom, samozrejme, informovali v osobitnom liste. Finančnú pomoc zo spomínaného rámca by naša nadácia chcela poskytnúť aj pobočkám, miestnym organizáciám ZSM v znamení príprav na budúcoročné sčítanie obyvateľstva, počas ktorého budú mať kľúčovú úlohu v tom, aby čím viac našich Slovákov sa aj oficiálne hlásilo ku svojej národnosti a k jazyku svojich predkov. Aktivisti Zväzu musia byť pripravení pomáhať nielen pri presviedčaní Slovákov, ale aj pri samotnom technickom zvládnutí poskytnutia pomoci vyplňovaním formulárov a dotazníkov, čo sa očakáva
v doteraz nevídanej miere práve elektronickou formou (potrebné sú k tomu napr. tablety a laptopy).
Vážená pani vedúca pobočky, vážený pán vedúci pobočky, prosíme Vás, v zmysle uvedených cieľov v čo najkratšom čase napíšte svoju žiadosť o mimoriadnu podporu v mene vašej pobočky. Popis projektu (maximálne 1 strana) musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať aj plánovaný rozpočet. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť o podporu: 300 000 Ft. Žiadosť o podporu odporúčame zaslať na osobitnom tlačive, ktoré si môžete stiahnuť odtiaľto:

http://www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm20.rtf

Žiadosť adresujte Kuratóriu VPN ZSM a zašlite ju najneskôr do 19. októbra 2020 na mailovú adresu nášho tajomníka: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Vašu žiadosť do konca októbra posúdi Správna rada VPN ZSM, potom s úspešnými uchádzačmi o mimoriadnu podporu urýchlene podpíšeme zmluvy, aby získané finančné podpory mohli byť úspešne použité ešte v tomto kalendárnom roku.

V Budapešti, 6. októbra 2020

S pozdravom:

Ruženka Egyedová Baráneková
predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku

Matej Šipický, predseda Správnej rady VPN ZSM

Imrich Fuhl, tajomník VPN ZSM